De la ChatGPT la Gemini: cum IA rescrie internetul

De la ChatGPT la Gemini: cum IA rescrie internetul

Actorii importanți, inclusiv Microsoft cu Copilot, Google cu Gemini și OpenAI cu ChatGPT-4, fac tehnologia chatbot-urilor AI, anterior limitată la laboratoarele de testare, mai accesibilă pentru publicul larg.

Cum funcționează aceste programe de modele de limbaj extins (LLM)? GPT-3 de la OpenAI ne-a explicat că AI folosește „o serie de programe asemănătoare funcției de completare automată pentru a învăța limbajul” și că aceste programe analizează „proprietățile statistice ale limbajului” pentru a „face presupuneri informate pe baza cuvintelor pe care le-ați tastat anterior.”

Sau, cu cuvintele lui James Vincent, o persoană reală: „Aceste instrumente AI sunt sisteme vaste de completare automată, antrenate pentru a prezice ce cuvânt urmează în orice propoziție dată. Ca atare, nu dispun de o bază de date codificată dur de ‘fapte’ din care să extragă au doar capacitatea de a scrie declarații care sună plauzibil. Acest lucru înseamnă că au tendința de a prezenta informații false ca adevăr, deoarece faptul că o propoziție sună plauzibil nu garantează factualitatea acesteia.”

Dar există mult mai multe elemente în peisajul AI care intră în joc (și atâtea schimbări de nume vă mai amintiți când vorbeam despre Bing și Bard anul trecut?), dar puteți fi siguri că veți vedea totul.